Isključenja
električne energije

Informacije o planiranim isključenjima električne energije možete pogledati na sajtu Operatora distributivnog sistema na sledećem linku: