Često postavljana pitanja

Malo potrošača zna da sada mogu slobodno izabrati drugog snabdevača električnom energijom, BESPLATNO. To podrazumeva da, ukoliko niste zadovoljni sadašnjim snabdevačem ili želite da dobijete bolje cene, možete to uraditi samo jednim pritiskom na dugme.Promena snabdevača podrazumeva nepostojanje prekida usluga i nepostojanje rizika za krajnjeg potrošača. Benefiti za Vas biće manja cena za električnu energiju, isti nivo kvaliteta, uz uštedu do 20% troškova sa računa.

Promena snabdevača je besplatna za potrošače. Novi snabdevač će se pobrinuti za kompletnu proceduru radi promene.

Prema Zakonu o energetici kupac je dužan da, pre podnošenja zahteva za promenu snabdevača, izmiri sve dospele obaveze prema trenutnom snabdevaču. Ukoliko postoji bilo koji iznos duga, procedura će biti zaustavljena dok se dug ne izmiri u potpunosti.

Operator distributivnog sistema koji je odgovoran za distribuciju električne energije se ne menja tako da nećete biti suočeni sa prekidom električne energije zbog promene snabdevača.
               

Procedura promene snabdevača može da traje do 21 dan od trenutka kada obavestite trenutnog snabdevača o nameri da izaberete novog snabdevača. Nakon što se podnese standardno obaveštenje trenutnom snabdevaču, novi snabdevač će se pobrinuti za sve potrebne procedure.

Vaš trenutni snabdevač nema pravo da Vam naplaćuje penale u slučaju vaše odluke da promenite snabdevača. Naprotiv, dobićete bolje uslove ili bolju cenu.

To neće uticati na Vas ni na koji način prekidom energije ili pravnim postupkom. Ukoliko novi snabdevač ne ostane na tržištu duže vreme, preuzeće Vas rezervni snabdevač; zatim moći ćete opet da izaberete snabdevača koji vam najviše odgovara.

Snabdevač nema pravo da poveća cene za vreme trajanja ugovora. Potencijalna poskupljenja koja se mogu primeniti (za troškove distribucije električne energije, troškove povlašćenog proizvođača, itd.) direktno su kontrolisana od strane vlade Republike Srbije i utiču na potrošače nezavisno od snabdevača sa kojim imaju zaključene ugovore o električnoj energiji.