Isključenja

električne energije

Informacije o planiranim isključenjima električne energije možete pogledati na sajtu operatora distributivnog sistema na sledećem linku: