• Uroša Martinovića 18, 11000 Beograd

Otkup električne energije

Restart Energy DOO kao dugogodišnji učesnik na maloprodajnom tržištu električne energije u Republici Srbiji i regionu uvideo je potrebu ka daljem razvoju usluga na polju plasmana proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora koje kao kompanija može da pruži svojim sadašnjim i budućim klijentima .

otkup-električne-energije-mhe-restart-energy-doo
otkup-električne-energije-solarne-elektrane-restart-energy-doo

Zašto izabrati Restart Energy

  1. Kao snabdevač jasno razumemo potrebe za što boljom integracijom i upravljanju proizvodnje malih elektrana.
  2. Dugogodišenje iskustvo u upravljanju sopstvenim proizvodnim pogonima električne energije iz obnovljivih izvora.
  3. Optimizovana cena za svakog pojedinačnog proizvođača električne energije, bez obzira na snagu, količinu ili interminentnost proizvodnje.
  4. Fleksibilnost kod ugovaranja komercijalnih uslova otkupa električne energije od proizvodača iz obnovljivih izvora.
  5. Obezbeđena kompletna administrativna podrška tokom važenja ugovora.

NAŠE USLUGE

1. Pristup na Tržištu

2. Balansiranje i Optimizacija

3. Garancije Porekla

4. Korisnička Podrška

  1. Restart Energy svojim proizvođačima nudi više opcija kod odabira komercijalnih uslova po kojima će predavati svoju proizvedenu energiju.
  2. Restart Energy BESPLATNO vrši optimizaciju i balansiranje proizvodnje električne energije za svoje proizvođače, na transparetan način bez obzira na instalisan kapacitet elektrane.
  3. Restart Energy vrši celokupan otkup GARANCIJA POREKLA od svojih proizvođača električne energije.
  4. Restart Energy obezbeđuje kompletnu korisničku podršku za svoje proizvođače električne energije, bez obzira u kojoj je fazi elektrana, da li je u procesu priključenja na distributivnu/prenosnu mrežu ili već proizvodi električnu energiju.

TU SMO ZA VAS